بتن

بر اساس ضوابط و مقررات موجود جهت ساخت بتن باید مصالح را وزن نمود (طرح اختلاط وزنی).

چنانچه به دلایلی امکان طرح اختلاط وزنی فراهم نباشد و میزان بتن مصرفی روزانه کم باشد (کمتر از ۳۰ مترمکعب در روز) به‌عنوان راهنمایی می‌توان از مقادیر نسبت‌های حجمی زیر جهت ساخت بتن رده مورد نظر استفاده نمود:

رده C25 :

سیمان تقریبی: ۳۵۰ کیلوگرم.
ماسه تقریبی: ۵۳۰ لیتر.
شن تقریبی: ۸۳۰ لیتر.
آب تقریبی: ۱۷۵ لیتر.

رده C20:

سیمان تقریبی: ۳۰۰ کیلوگرم.
ماسه تقریبی: ۵۳۰ لیتر.
شن تقریبی: ۸۸۰ لیتر.
آب تقریبی: ۱۵۰ لیتر.

رده C16:

سیمان تقریبی: ۲۵۰ کیلوگرم.
ماسه تقریبی: ۵۳۰ لیتر.
شن تقریبی: ۹۳۰ لیتر.
آب تقریبی: ۱۲۵ لیتر.

رده C10:

سیمان تقریبی: ۱۵۰ کیلوگرم.
ماسه تقریبی: ۵۳۰ لیتر.
شن تقریبی: ۱۰۵۰ لیتر.
آب تقریبی: ۷۵ لیتر.