طرح-اختلاط-بتن-کارگاهی

برای بتن با عیار ۳۵۰ کیلوگرم بر متر

اگر وزن مخصوص بتن را ۲۴۰۰ در نظر بگیریم :

وزن سیمان : ۳۵۰ کیلو

وزن آب با نسبت ۰٫۵ : ۱۷۵ کیلو

ماسه شسته رودخانه ای طبیعی ۳۵ درصد مصالح : ۶۵۶ کیلو

ماسه شسته دستگاهی ۲۰ در صد مصالح : ۳۷۵ کیلو

شن نخودی و بادامی ۴۵ درصد مصالح : ۸۴۴ کیلو

توجه گردد : نسبت آب به سیمان با توجه به رطوبت مصالح متغیر است .

توجه گردد : مقاومت مشخصه بتن ما تاثیر در درصد شن دارد .

توجه گردد : برای کارایی بهتر بتن می توان از افزودنی ها استفاده کرد .

با این عیار بتن ، یعنی ۳۵۰مقاومت مشخصه بتن ما می شود:

مکعبی : ۳۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و استوانه ای : ۲۵۰ ک ب س م

میزان مصرف مواد افزودنی و نحوه مصرف و میزان آن روی برچسبش نوشته ولی بصورت تجربی باید گفت :

۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم در هر ۱۰۰ کیلو سیمان روانساز و بین ۶ تا ۱۰ درصد وزن سیمان از میکروسیلیس استفاده میشه .ساخت بتن کارگاهی یعنی با بتونیر یا خلاطه . برای عیار ۳۵۰ :

تقریبا تقریبا هر ۱۸ بیل یک فرغون میشه . بین ۳٫۵ تا ۴ فرغون حجم یک بتونیره . برابر با ۷۰ کیلو سیمان و باز تقریبا ۵ بتونیر ۱ متر مکعب میشه .

طرح اختلاط بتن کارگاهی با عیار ۳۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب

برای تهیه هر متر مکعب بتن تقریبا ۱.۸ الی ۱.۹ تن شن و ماسه (۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰کیلو شن یا همان درشت دانه و ۸۰۰ الی ۹۰۰ کیلو ماسه یا همان ریز دانه) همچنین ۳۰۰ الی ۳۵۰ کیلو (۶ الی ۷ پاکت ۵۰ کیلویی) سیمان و ۱۵۰ الی ۱۷۰ کیلو (۱۷۰ لیتر یا ۰.۱۷ متر مکعب) آب استفاده می شود.

نکته :

هر بیل چیزی در حدود ۳ کیلو سیمان را در خود جای میدهد به عبارتی در تهیه یک متر مکعب بتن با فرض مصرف ۳۰۰ کیلو سیمان ۱۰۰ بیل سیمان لازم داریم.

۱ متر مکعب خاک با ۷ عدد فرغون متعارف و سر ریز قابل جابجایی است بنابراین با فرض مشابهت وزن مخصوص شن و ماسه باخاک در تهیه یک متر مکعب بتن نیازمند ۶ الی ۷ فرغون شن و ۳ الی ۴ فرغون ماسه و ۲ الی ۳ فرغون سیمان هستیم.

یک متر مکعب بتن با ۱۴ الی ۱۵ فرغون قابل جابجایی است.