اطلاعات تماس آزمایش خاک – آزمایشگاه خاک – تست بتن – تست جوش – آزمایگاه تحکیم خاک – بازرسی سازه – تست جوشکاری

اطلاعات تماس شرکت فنی مهندسی یکتا خاک

تلفن تماس : ۶۶۲۷۹۳۳۲ – ۶۶۲۵۰۹۴۰

تلفن همراه :   ۰۹۱۲۲۴۴۸۹۸۳ و ۰۹۰۲۲۴۴۸۹۸۳

ایمیل :   yektakhak@yahoo.com و yktakhak@gmail.com

اینستاگرام : https://www.instagram.com/yektakhak

کانال تلگرام : https://t.me/yektakhak

آدرس دفتر مرکزی : میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه میرهادی غربی، ساختمان نور، پلاک ۳۴، طبقه ۴، واحدC4

آدرس آزمایشگاه : بزرگراه فتح خیابان خلیج فارس کوچه امام زمان پلاک ۲۳

اطلاعات تماس شرکت فنی مهندسی یکتا خاک

تلفن تماس : ۶۶۲۷۹۳۳۲ – ۶۶۲۵۰۹۴۰

تلفن همراه :  ۰۹۱۲۲۴۴۸۹۸۳

آدرس دفتر مرکزی : میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه میرهادی غربی، ساختمان نور، پلاک ۳۴، طبقه ۴، واحدC4

آدرس آزمایشگاه : بزرگراه فتح خیابان خلیج فارس کوچه امام زمان پلاک ۲۳

اطلاعات تماس شرکت فنی مهندسی یکتا خاک

تلفن تماس : ۶۶۲۷۹۳۳۲ – ۶۶۲۵۰۹۴۰

تلفن همراه :  ۰۹۱۲۲۴۴۸۹۸۳

آدرس دفتر مرکزی : میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه میرهادی غربی، ساختمان نور، پلاک ۳۴، طبقه ۴، واحدC4

آدرس آزمایشگاه : بزرگراه فتح خیابان خلیج فارس کوچه امام زمان پلاک ۲۳

اطلاعات تماس آزمایش خاک – آزمایشگاه خاک – تست بتن – تست جوش – آزمایگاه تحکیم خاک – بازرسی سازه – تست جوشکاری

فرم تماس با یکتا خاک