آزمایش لس آنجلس

آزمایش لس آنجلس

آزمایش لس آنجلس

آزمایش لس آنجلس برای تعیین مقاومت سنگدانه های کوچک در برابر سایش و ضربه در دستگاه لس آنجلس استفاده می شود.

این آزمایش خاک برای تعیین مقاومت سنگدانه های درشت، بزرگ دانه از دستگاه لس آنجلس مطابق با استاندارد 8447 ایران شماره  کاربرد دارد.

آزمایش لس آنجلس روش تعیین مقاوت ساییدگی دانه های سنگی درشت دانه کوچکتر از 37.5 میلی متر را شرح می دهد.

این آزمایش برای سنجش مقاومت سنگدانه های معدنی با دانه بندی استاندارد در برابر ضربه و سایش انجام می شود.

آزمایش لس آنجلس برای تشخیص کیفیت نسبی و قابلیت مصالح سنگی با ترکیبات معدنی مشابه که از منابع مختلفی تهیه شده اند، کاربرد دارد.

آزمایش لس آنجلس

کاربرد آزمایش لس آنجلس

کاربرد آزمایش لس آنجلس بدون بررسی کافی معیار معتبری برای مقایسه بین مصالح سنگی که ساختمان، منبع و ترکیبات متفاوتی دارند، نیست.

مشخصاتی که براساس این آزمایش به دست می آید، با توجه به انواع مصالح سنگی موجود و سابقه عملکرد آنها مورد بررسی قرار می گیرند.

نمونه آزمایش باید شسته شده و داخل کوره در دمای 110 درجه سانتی گراد تا رسیدن به وزن ثابت، خشک شوند.

نمونه باید به قسمت های متعددی با اندازه های متفاوت تفکیک شده و مطابق رده بندی مقدار مشخصی از هر قسمت با هم مخلوط شود.

قبل از آزمایش باید وزن نمونه با دقتی نزدیک به یک گرم ثبت شود تا کاربرد آزمایش لس آنجلس مورد استفاده باشد.

کاربرد آزمایش لس آنجلس برای این است که نشانگر کیفیت مصالح سنگی بتن مقاومت آن در برابر سایش است.

وقتی دانه های سنگی در بتن استفاده می شود و بتن تحت سایش قرار می گیرد این آزمایش تعیین کننده است.

بتن در کف های پرتردد و کف های ماشین رو مورد سایش قرار می گیرد و تعیین مقاومت در برابر سایش ضروری است.

ماشین آزمایش لس آنجلس

وسایل آزمایش لس آنجلس

ترازو با دقت 0.1 درصد و دستگاه لس آنجلس که استوانه ای فولادی و توخالی است و حول محور خود می چرخد.

12 گوی فولادی برای ایجاد سایش و الک 1.75 میلی متر وسایل آزمایش لس آنجلس هستند.

Oven با دمای 105 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت نیز یکی دیگر از وسایل آزمایش لس آنجلس است.

نمونه کارگاهی باید مطابق دستورالعمل ASTM D75 برداشته شود و اندازه های مناسب آن  مطابق با استاندارد ASTM C702  برای آزمایش تفکیک شود.

وزن مصالحی که از دست رفته، تفاوت بین وزن ابتدایی و وزن نهایی نمونه مورد آزمایش، به صورت درصدی از وزن اولیه نمونه محاسبه می شود.

گلوله ها باید از فولاد و با قطر متوسط 46.8 میلی متر و وزن 390 تا 445 گرم باشند.

پره فولادی داخل استوانه باید قابل برداشتن بوده و در تمام طول استوانه امتداد یافته باشد.

پره از طرف داخل به اندازه 2±89 میلی متر بیرون می زند و ضخامت آن باید مناسب باشد.

پره باید با پیچ یا هر وسیله دیگر محکم به بدنه متصل شود و در فاصله حداقل 1.72 متری از سوراخ قرار بگیرد.

آزمایش لس آنجلس

ماشین آزمایش لس آنجلس

ماشین آزمایش لوس آنجلس یک استوانه فولادی دوار است که در آن تعداد مشخصی گلوله فولادی ریخته شده است.

تعداد گلوله ها به دانه بندی نمونه  مورد آزمایش بستگی دارد.

وقتی استوانه می چرخد یک پره، نمونه و گلوها را با خود به بالا می برد و از آنجا آنها را به طرف مقابل استوانه می ریزد.

به این ترتیب در ماشین آزمایش لوس آنجلس اثر ضربه وله شدگی ایجاد می شود.

سپس محتوای استوانه در حین ساییده شدن داخل آن حرکت می کنند تا با دیگر به پره برخورد کرده و این سیکل تکرار شود.

پس از این که استوانه به تعداد دورهای مشخصی چرخید، محتوای آن را خارج  کرده و مصالح سنگی را از الک عبور می دهند.

ماشین لس آنجلس

مراحل آزمایش لس آنجلس

با توجه به روش‌های موجود در آزمایش و با توجه به مصالح مورد نظر در این آزمایش یکی از روش‌های متناسب با آن را انتخاب می‌کنیم.

1- مصالح را به مدت 24 ساعت و دمای 110 درجه سانتیگراد خشک می‌کنیم.

2- سپس دانه‌بندی کرده و مقدار مصالح لازم را از عبوری الک‌های مورد نظر تهیه می‌کنیم.

3- سپس مصالح بدست آمده از هر الک را از هر الک وزنی از مصالح را برداشته و باهم مخلوط می‌کنیم.

4- به همراه تعدادی گلوله با وزن تعیین شده استاندارد طبق جدولی که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم و روش آزمایش با مصالح مخلوط کرده.

این مجموعه را داخل دستگاه لوس‌ آنجلس می‌ریزیم و دستگاه را روی 500 دور تنظیم می‌کنیم.

دستگاه لس‌ آنجلس با سرعت ثابت 33 دور در دقیقه می‌چرخد.

5- دستگاه را روشن می‌کنیم تا شروع به چرخش کند، هنگام چرخش مصالح و گلوله‌ها باهم برخورد می‌کند و لذا سنگ سایش پیدا می‌کند.

6- پس از اتمام 500 دور، مصالح را به همراه گلوله ها از دستگاه به درون ظرفی می‌ریزیم.

7- گلوله را جدا می‌کنیم و مصالح مربوطه را با الک 12 درون ظرفی الک می‌کنیم (در این آزمایش از الک نمره 10 استفاده شده)

8- باقی مانده روی الک را درون ظرف دیگر ریخته و آن را با دقت بالا وزن می‌کنیم و طبق رابطه زیر درصد سایش را حساب می‌کنیم.

محاسبه آزمایش لس آنجلس

محاسبات و نتایج آزمایش لوس آنجلس

پس از آن که سنگ را به صورت شن و ماسه با دستگاه سنگ‌ شکن در می‌آوریم، براساس دانه‌بندی آن از یکی از روش‌های C-B-A و D استفاده می‌کنیم.

اگر شن و ماسه درشت دانه باشند از روش A استفاده می‌کنیم و اگر ریزتر باشد به ترتیب از روش C – B و D استفاده می‌کنیم.

طبق جدول در روش A از 5 الک استفاده می‌شود و از مانده روی الک‌ها برای آزمایش استفاده می‌کنیم (از هر الک  1250gr)

به عنوان مثال در روش B از 3 الک (1/2، 3/8، اینچ و شماره 3) استفاده می‌شود و از مانده روی الک‌ها برای آزمایش استفاده می‌کنیم (از هر الک 2500gr).

Los-Angeles-experiment

جدول تعداد گلوله‌هایی که در هر روش با مصالح به داخل دستگاه لس آنجلس ریخته می‌شود را تعیین می‌کند.

پس از انجام آزمایش اعداد زیر به دست می‌آید:

5000gr = وزن اولیه نمونه

فرمول 3 آزمایش تعیین درصد سایش مصالح سنگی (آزمایش لس آنجلس) - استوارسازان
4400gr = وزن مانده روی الک نمره 12