تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

بتن

کتاب PDF تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

فهرست مطالب :

اجزاء تشکیل دهنده بتن و خواص آنها

بتن و خواص آن

مواد مضاف در بتن

روشهای مناسب مراقبت از بتن

طرح اختلاط بتن به روش آئین نامه ACI – 211

طرح اختلاط بتن به روش آئین نامه BS

کاربرد درز در بتن آرمه

 

دریافت فایل

دانلود فایل