فهرست مطالب

تعریف هوای سرد برای بتن
تاثیر هوای سرد بر مشخصات بتن تازه
تاثیر هوای سرد بر مشخصات بتن سخت شده
ملاحظات و اقدامات لازم برای بتن ریزی در هوای سرد (مصالح، طرح اختلاط، روش ها (گرم کردن مواد، گرم کردن هوای محیط، عایق کردن )
دماهای ساخت، محافظت، عمل آوری و قالب برداری
جمع بندی

ارائه:
مهدی نعمتی، عضو هیات علمی بخش فناوری بتن

دریافت فایل

دانلود فایل